PITy 2017 program

epity1

Na co najczęściej przeznaczamy 1 procent podatku w rozliczeniu PIT

  

Podatnikowi przysługuje prawo przekazania 1% swojego podatku na rzecz dowolnej organizacji pożytku publicznego. W zeznaniu składanym za 2017 rok przekazanie 1% podatku jest czynnością o wiele prostszą niż miało to miejsce w latach poprzednich.

 

Aby bezpiecznie wypełnić formularz pit2017 warto skorzystać z interaktywnej pomocy. Gwarantem skuteczności jest program pit 2017. To w pełni bezpłatne narzędzie dostępne jest dla Państwa na naszej stronie internetowej. Przejrzysty układ oraz wysoko rozwinięta opcja ‘pomocy’ pozwala podatnikowi w szybki i łatwy sposób wypełnić wszystkie rodzaje pitów. Pity 2017 program jest aplikacją pozwalającą na przesyłanie do urzędu skarbowego deklaracji, czyli wirtualnej wersji zeznania podatkowego. Rozliczenie 2017 jest więc możliwe bez wychodzenia z domu. Sięgając po profesjonalne narzędzie będą Państwo mogli przekazać 1% podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji.

 

Możliwością przekazania 1% podatku objęci są podatnicy rozliczający przychody podlegające opodatkowaniu. Z tego przywileju mogą zatem skorzystać osoby rozliczające się poprzez formularz PIT uwzględniający skalę podatkową (18% i 32%), podmioty objęte podatkiem liniowy, podatnicy rozliczający się ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych oraz przychodów ze zbycia nieruchomości, kapitału pieniężnego lub prawa majątkowego.

 

Aby skutecznie przekazać 1% podatku należy wypełnić dwa pola rocznego druku podatkowego, na arkuszu papierowym, bądź w programie pity 2017. W pierwszym okienku należy wpisać numer KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) organizacji pożytku publicznego. W drugiej rubryce należy umieścić kwotę, którą podatnik chce się podzielić z organizacją, nie może ona jednak przekraczać równowartości 1% należnego podatku.

 

Jakikolwiek błąd, szczególnie związany z niepoprawnie podanym numerem KRS, będzie skutkował brakiem przekazania funduszy na konto wskazanej przez podatnika w rozliczeniu 2017 organizacji.

 

Osoba dokonująca przekazania 1% podatku może upoważnić organy skarbowe do ujawnienia swoich danych osobowych obdarowanej organizacji. Zaznaczając odpowiednie pole podatnik wyraża zgodę na udostępnienie danych identyfikacyjnych (imienia, nazwiska, adresu), informacji o wysokości przekazanej kwoty, jak również celu jej wykorzystania. Organizacje pożytku publicznego zazwyczaj wykorzystują powyższe dane do podziękowania swoim darczyńcom za okazane wsparcie. Ujawnienie swych danych nie ma jednak charakteru obligatoryjnego. 1% podatku można również przekazać w pełni anonimowo.

 

Każdemu podatnikowi dokonującemu przekazania przysługuje prawo wyboru celu na jaki pieniądze zostaną spożytkowane. Organizacja potraktuje tę informację jako wskazówkę zagospodarowania podarowanych funduszy, nie będzie nią jednak bezwzględnie związana.

 

Podatnik, którego życzeniem jest przekazanie fragmentu podatku wybranej OPP powinien pamiętać, iż to do niego należy decyzja czy przekaże 1% w całości, czy tylko część owej kwoty. W wyznaczonej do tego rubryce w PIT2017 należy umieścić konkretną sumę wyrażoną w złotówkach. Wpisana suma powinna wynikać bezpośrednio z zeznania lub złożonej do niego korekty.

 

1 procent podatku lista najpopularniejszych fundacji z zeszłego roku:

 • Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” (KRS: 37904);
 • Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” (174486);
 • Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” (186434);
 • Fundacja TVN „Nie jesteś sam” (14124);
 • Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” (86210);
 • Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia (50135);
 • Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” (56901);
 • Stowarzyszenie Rodziców Na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła” (31762);
 • Fundacja Dzieciom „Pomagaj” (285433), Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (30897);
 • Fundacja Warszawskie Hospicjum Dla Dzieci (97123);
 • Fundacja „Rosa” (207472);
 • Lubelskie Hospicjum Dla Dzieci im. Małego Księcia (4522);
 •  Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Polsce (154454);
 • Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą (64892);
 • Fundacja Ewy Błaszczyk „Kogo” (125054);
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (83356);
 • Fundacja Radia Zet (127204);
 • Dzieło Pomocy Św. Ojca Pio (217271);
 • Caritas Polska (198645).