PITy 2016 program

epity1

Jak przekazać 1 procent na OPP będąc emerytem

i jak pomoże Ci w tym pity 2016 program

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnicy mają prawo przekazać jeden procent należnego podatku na rzecz dowolnej (wskazanej przez nich) organizacji pożytku publicznego (opp), niezależnie od tego, jakiego druku PIT używają do wypełnienia deklaracji. Urząd skarbowy ma obowiązek przekazać na konto wybranej organizacji określoną kwotę w okresie pomiędzy początkiem maja a końcem lipca, przy czym kosztami przelewu obciążany jest podatnik (są one odejmowane od przekazywanej organizacji kwoty).

 

Jak możemy zauważyć: bardzo istotne jest, aby nasza rozliczenie PIT 2016 wpłynęło do właściwego dla naszego miejsca zamieszkania urzędu skarbowego w terminie. Jeżeli zostanie ono złożone po 2 maja 2016 roku, lub w przypadku, gdy rozliczamy się w formie ryczałtu ewidencjonowanego, po 31 stycznia 2016 roku, urząd nie przekaże 1 procenta podatku wskazanej przez nas OPP. W przeciwieństwie do lat ubiegłych możliwe jest

podanie opp, także w deklaracjach korygujących,

(jeżeli będą złożone w ciągu miesiąca od ustawowego terminu składania zeznań podatkowych).

 

Wielu emerytów i rencistów zastanawia się, czy oni także mogą przekazać jeden procent płaconego podatku organizacji, które zawiera lista opp 2016. Wątpliwości te wynikają z tego, że w większości przypadków emeryci i renciści otrzymują PIT za dany rok podatkowy od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – PIT-40A lub PIT-11A – co sprawia, że nie muszą oni samodzielnie składać deklaracji podatkowej.

Prawo podatkowe pozwala emerytom i rencistom przekazywać 1% podatku dla opp.

Żeby to zrobić konieczne jest wypełnienie formularza PIT-37. Emeryci powinni wypełnić dane identyfikacyjne a także wartość należnego podatku, jednak najistotniejsze jest podanie jakiej organizacji pożytku publicznego 1 procent lista chcą przekazać. Konieczne jest podanie pełnej nazwy organizacji, jej numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz kwoty jaka ma zostać przekazana. (Kwota ta oczywiście nie może przewyższać jednego procenta należnego za dany rok podatku). Emeryci mogą w tej sytuacji wykorzystać program pit 2016 do wypełnienia formularza PIT-37. Na pewno znacznie ułatwi on wypełnienie deklaracji, gdyż krok po kroku przeprowadzi podatnika przez wypełnianie poszczególnych pól. Program pit 2016 jest doskonałą aplikacją nawet dla osób niezbyt zaawansowanych w obsłudze komputera, gdyż jego konstrukcja jest bardzo przejrzysta.

 

Emeryci i renciści, którzy chcieliby przekazać jeden procent podatku organizacji pożytku publicznego, ale nie wiedzą której, powinny zapoznać się z listą organizacji udostępnianą przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jedną z takich organizacji jest Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO http://www.ferso.org/. Jest to łódzka organizacja non-profit, czyli taka, której cele nie są skierowane na osiąganie zysków finansowych. Idea jej założenia pojawiła się ponad 7 lat temu. Obecnie FERSO prowadzi bardzo szeroką działalność promującą zrównoważony rozwój społeczeństwa obywatelskiego i zachowanie bioróżnorodności. Misja Fundacji realizowana jest na wielu płaszczyznach. Głównymi adresatami podejmowanych działań są dzieci i młodzież (głównie z województwa łódzkiego). Cele Fundacji realizowane są przede wszystkim przez organizowanie różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych (koncertów, przedstawień, wystaw) oraz wycieczek, zajęć terenowych, obozów. We wszystkich tych formach aktywności co roku uczestniczy ponad dziesięć tysięcy opp dzieci i młodzieży. Ponadto FERSO organizuje szkolenia, sympozja, warsztaty, których odbiorcami są osoby dorosłe (przede wszystkim nauczyciele).