PITy 2016 program

epity1

Sam zdecyduj komu oddać 1 procent podatku na OPP

z programem pity 2016

 

Rozliczenie pit za 2016 wypełnij z użyciem programu pity 2016. Jest wielu ludzi, którzy nie doświadczyli dostatku w swoim życiu, a my chcielibyśmy im pomóc. Pomyślmy o nich już teraz, oni ucieszą się, kiedy otrzymają drobny dar od losu. Program pit opp 2016 pomoże ci wypełnić swoje zeznanie podatkowe za bieżący rok i przekazać swój, jakże ważny, jeden procent podatku 2016. Każdy z nas może przekazać swój „dar”, czyli kwotę, która nie może przekroczyć 1% podatku należnego i należy zaokrąglić ją do pełnych dziesiątek groszy w dół.

 

Czy to trudne? Nie. Pity 2016 program sam ci w tym pomoże. Jeśli jeszcze dziś nie wiesz komu chcesz przekazać swój 1 procent podatku, wejdź na stronę www.mpips.gov.pl w Biuletyn Informacji Publicznej i znajdziesz tam wykaz organizacji pożytku publicznego. Jest ich naprawdę wiele, więc nie powinno być problemu z wyborem tej, którą uznamy za najwłaściwszą.

 

Fundacja FERSO http://www.ferso.org/

to jedna z tych, którą można wybrać podczas rozliczania roku podatkowego. Wśród jej celów statutowych są: edukacja ekologiczna, ochrona przyrody, czy też współpraca europejska w ramach programu Młodzież w działaniu. Fundacja pomaga dzieciom i młodzieży żyć w nowym, lepszym świecie, organizując obozy letnie, zielone szkoły, imprezy sportowe, zwracając uwagę młodych na ochronę natury, zwierząt i roślin. Warto pomyśleć o fundacji FERSO, kiedy będziemy się rozliczali.

 

Korzystając z darmowego programu 2016 możesz:

  • wskazać tylko jedną organizację pożytku publicznego;
  • poprzez podanie jej nazwy;
  • oraz numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego;
  • możesz również podać dodatkowe informacje – np. na jakie cele szczegółowe fundacja darowiznę ma rozdysponować.

Jesteś anonimowym darczyńcą, ale jeśli tylko masz ochotę, możesz w deklaracji PIT zaznaczyć właściwą rubryczkę, czyli wyrazić zgodę na ujawnienie organizacji danych o wysokości kwoty, a także twojego imienia, nazwiska i adresu.

 

Aby pieniądze zostały przekazane przez urząd skarbowy, podatnik zobowiązany jest złożyć zeznanie podatkowe w terminie wskazanym do jego złożenia, a jeśli była korekta to, jeden procent 2016 podatku może być przekazany tylko wtedy, jeśli korekta została dokonana w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu do złożenia korygowanego zeznania podatkowego.